Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Na základe kineziologického rozboru je stanovený cielený rehabilitačný program. V terapeutickom komplexe sú využívané techniky ako napr. SM-systém, McKenzie, Brunkow, Taping, korekčné vložky do obuvi, stabilizačný a balančný tréning, Pilates, mäkké a mobilizačné techniky a mnoho iných. Terapia je cielená za účelom odstránenia bolesti, znovuzískanie stratenej funkcie, korekcie deformity.  Ergonomické pracovné prostredie je prvým predpokladom pre začiatok liečby, pretože tvorí percentuálne významnú časť bežného pracovného zaťaženia. Informácie tohoto typu sú súčasťou liečebného programu.

Venujeme sa bolestivým stavom chrbtice, poškodeniam medzistavcovej platničky,  chybnému držaniu tela. Taktiež sa zaoberáme bolesťami kĺbov po bežných drobných úrazoch a po operáciách. Doporučujeme kompenzačné cvičenia pri preťažených štruktúrach kĺbov, väzov a svalov. Zameriavame sa na funkčný tréning nielen u športovcov, ale aj na znovu získanie stratenej pohybovej funkcie. Starostlivosť zameriavame taktiež na predoperačnú pohybovú prípravu, aby sme eliminovali komplikácie a stres v novej pooperačnej situácii.

revitalis, fizioterapia, rehabilitacia

Terapia je vedená prísne individuáne. Ak sa klient dostáva do fázy rekondície je možné vytvoriť dvojicu v ktorej klientovi zohľadňujeme jeho špecifiká. Po zvládnutí základného programu sa klient môže pridať do malej skupinky (5 klientov).

revitalis, fizioterapia, rehabilitacia
revitalis, fizioterapia, rehabilitacia
revitalis, fizioterapia, rehabilitacia
Mckenzie metóda