Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Žiaľ čoraz častejšie sa s bolesťami pohybového aparátu stretávame u detí školského a nezriedka už aj predškolského veku. Pri komplexnom pohľade riešime chybné držanie tela, preťaženie kĺbov, chrbtice a deformity nôh. Nedostatok pohybu a prílišné statické zaťaženie vedie k najŕôznejším poruchám, blokádam, deformitám. Každá odchylka podchytená včas v detskom veku je zárukou prevencie ťažkostí, ktoré by sa neskôr mohli manifestovať do vážnejšieho pohybového problému.

S rodičmi konzultujeme výber vhodnej obuvi, doporučíme a pripravíme korekčné vložky na plochonožie. Časté sú i deformity hrudníka spojené s nedostatočnou alebo obmedzenou funkciou pľúc. Dôsledkom nesprávneho využívania kapacity pľúc môže dôjsť k zhoršenie celkového zdravotného stavu a tým i kondície dieťaťa. Cvičenia pre deti sú vedené formou hry, s využitím mnohých pomôcok, tak aby dieťa malo pestrý program. Snahou terapeuta je, aby cielené cvičenie bolo pre dieťa zábavou.

Viac o téme sa môžete dozvedieť na našom Blogu.

 

revitalis, fizioterapia, rehabilitacia
revitalis, fizioterapia, rehabilitacia