Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Je ťažké zorientovať sa na trhu medzi pomôckami, ktoré často možno považovať za čisto komerčné. Preto je možné zakúpiť si, alebo vyskúšať pomôcky priamo u nás v štúdiu. V ponuke sú len v praxi osvedčené produkty. Bližšie informácie e-mailom na revitalis@revitalis.sk alebo telefonicky 02 - 44 87 33 33  a  0918 620 944.


DVD "Škola chrbta" - manuál pre používateľov chrbtice

REVITALIS, ako neštátne zdravotnícke zariadenie, oslávil 10 rokov existencie vydaním DVD pre laikov. Je výsledkom 25 - ročnej praxe fyzioterapeutky Lucie Mercekovej, špecializujúcej sa na bolesti chrbtice a kĺbov. DVD je obdobou knižnej publikácie "Škola chrbta", ktorej bola pani Merceková spoluautorkou. Súčasne je odpoveďou na požiadavky množstva pacientov či klientov. DVD je určené aj pre tých, ktorí radi efektívne zmenia návyky, aby bolesti predišli.

Súčasťou DVD je rýchla pomoc v akútnom bolestivom staveergonomia sedu v práci, výber vhodnej pomôcky, vybrané cvičenia pre krčnú a krížovú chrbticu.

cena 1 ks -11,90.-EUR, 10 a viac ks - 9.- EUR/ks


Drieková opierka

Drieková opierka je pomôcka, ktorá nám umožňuje nastaviť operadlo v aute, na kancelárskej stoličkedo optimálneho tvaru. Keďže prevažná väčšina pracovných stoličiek, sedadiel v autách a sedačiek v našich domácnostiach nevyhovuje fyziologickému štandardu, práve drieková opierka je vhodnou korekčnou pomôckou. Jej funkcia spočíva v podopretí driekovej chrbtice do správneho anatomického prehnutia a vylúčenie „hrbenia“, ktoré je na príčine provokácie bolesti. Správnym nastavením dosiahneme odľahčenie medzistavcových platničiek a celkové napriamenie chrbtice. Usporiadanie svalov chrbtice pracuje ako systém na seba naukladaných ozubených koliesok. Preto ak pohneme nižšie položenými stavcami, platničkami drieku, reakcia prebehne aj na najvrchnejšie krčné stavce a platničky. Čiže cez zabezpečenie krížovej chrbtice do ideálnej pozície, dosiahneme taktiež lepšie postavenie krčnej a hrudnej časti chrbtice. Aplikácia driekovej opierky je veľmi jednoduchá - upína sa popruhom okolo operadla.

cena 20.- EUR

Sedací klin

Veľa stoličiek na našom trhu nemá ergonomický sklon sedacej plochy, ba dokonca často nachádzame stoličky s opačným sklonom. Tento nedostatok odstraňuje práve sedací klin. Vďaka tvaru sedacieho klinu dochádza k fyziologickému naklopeniu panvy smerom dopredu. Na takto zošikmenej ploche nie je nutné vedomé aktivovanie svalov k dosiahnutiu vzpriamenia chrbtice.

Pôsobí preventívne voči bolesti krížov a napomáha správnemu držaniu tela. Aktivuje chrbtové, brušné svalstvo.

cena 15.30.- EUR


DryPro™ vodeodolný návlek

DryPro™ vodeodolný návlek

S vodeodolným návlekom DryPro ™ sa môžete sprchovať, kúpať, plávať alebo sa potápať. Všetko v úplnom pohodlí a bez obáv z namočenia sadry alebo poranenia, ktoré nesmie prísť do priameho kontaktu s vodou. Návlek je možné použiť po operáciách, pri zlomeninách horných aj dolných končatín či pri iných zraneniach, pri ktorých je zakázaný kontakt s vodou.

cena 57.- EUR


Nestabilné podložky

Existuje na trhu veľké množstvo nestabilných podložiek. Práve ich nestabilita provokuje k aktivite svaly, ktoré inak bežne nepoužívame. Ide o hlboko uložené svaly, ktoré zabezpečujú stabilitu jednotlivých segmentov chrbtice. Radi Vám predstavíme niekoľko typov, ktoré prešli našim viacročným testom.

Propriofoot®

Nestabilné plošky Propriofoot® využívame pri poruchách funkcie priečnej a pozdĺžnej klenby nohy. Sú skladné a nenáročné na cvičebný priestor. Hlavným účinkom je zvýšenie kĺbnej mobility chodidla, aktivácia a posilnenie svalov nohy. Sú nenahraditeľným pomocníkom pri budovaní klenby nohy, taktiež priamo pôsobia na stabilizátory bedrového kĺbu a trupu.

cena 75.- EUR

Balancefit®

Okrúhla podložka pre náročnejšie balančné a stabilizačné cvičenia. Pri cvičení sú aktivované všetky stabilizátory kĺbov a chrbtice. Cvičenie na Balancefit® sa veľmi vhodne dopĺňajú so silovým cvičebným náradím alebo s ďalšími nestabilnými pomôckami.

cena 29.- EUR

Balancefit pad®

Podložka obdĺžnikového tvaru s ľahšou formou nestability pre cvičenie. Obľúbená hlavne u starších ľúdí a detí, pomáha budovať koordináciu v nečakaných situáciách, napr. pri pošmyknutiach predchádza následným pádom a zraneniam. Dá sa vhodne kombinova napriklad s cvičním za pomoci elastických lán alebo pásov, s ručnými činkami...

cena 40.- EUR

Dynasit®

Ide o rehabilitačnú, liečebnú a preventívnu pomôcku, ktorá prakticky nahrádza pri sedení veľkú loptu. Zabraňuje statickému preťažovaniu pohybového aparátu. Aktivuje stabilizátory chrbtice a tým prispieva k vzpriamenému držaniu tela. Posilňuje svalstvo panvového dna, ktoré v dnešnej dobe nemáme možnosť bežne aktivovať. Znižuje psychickú tenziu a tým poskytuje priestor pre vyššiu koncentráciu na prácu. Dynasit ako jedna z mála pomôcok mení statické zaťaženie, akým je sed, aspoň z časti na dynamický sed. Aktívne dynamické sedenie je ideály spôsob zaťaženia a používania celej chrbtice.

cena 20.- EUR

Lopty

Veľké pružné lopty sú známe ako pomôcky na cvičenie a sedenie. Existujú rôzne veľkosti a materiály. Ich veľkosť sa vyberá napríklad aj podľa výšky tela. Pri cvičení nám dokážu zabezpečiť nestabilné prostredie, čím je človek nútený zapájať do aktivity hlboké stabilizačné svaly. Výhodou je hravá forma cvičenia, možnosť odľahčenia váhonosných kĺbov. Sedenie na loptách je alternatíva dynamického sedenia pri dlhodobej statickej záťaži napríklad pri počítači.

Spinalis®

Pracovná stolička Spinalis je známa ako zdravotná stolička. Ide o zdravé a aktívne dynamické sedenie. Sedadlo má upevnené na pružine, ktorá sa pohybuje do všetkých strán. Tým, že pohyby tela prenášajú oscilácie ma sedaciu časť stoličky, nenásilne vyžadujú aktívnu odpoveď svalov nielen chrbtice ale aj brušnej steny. Len pri nestabilnej podložke vieme aktivovať svaly, ktoré majú stabilizovať chrbticu ako celok. Balančná plocha sedadla mení pasívne sedenie na aktívnu svalovú prácu. Svaly sú preto provokované do neustálej aktivity.

Dlhodobé sedenie na Spinalis stoličke nie je únavné. Ak máte pocit, že si po dlhšej práci chcete predsa len oddýchnuť, stolička umožňuje aj pasívnu polohu s podoprením rúk aj chrbtice. V ponuke je viac typov stoličiek, od najjednoduchších po komfortnejšie. Stoličky sú vyrábané aj pre špecifické profesie, ako sú zubár, kozmetička, kde je pripravená verzia s minimálnym podoprením krížovej chrbtice. (cena sa odvíja od konkrétneho modelu)


Literatúra

V našom zariadení je možné zakúpiť literatúru tak pre laickú ako i odbornú verejnosť v oblasti fyzioterapie.

Léčime si záda sami  (Robin McKenzie)

Máte problémy s bolesťou krížov, ktoré sa neustále vracajú? Frekvencia medzi jednotlivými záchvatmi bolesti sa skracuje a možno sa ich intenzita zvyšuje? Alebo máte chronické problémy, ktoré nereagujú na doposiaľ použitú fyzioterapiu, chiropraxiu, akupunktúru alebo lieky či injekcie predpísané lekárom? Alebo ste už podstúpili aj operáciu a napriek tomu ste denne s bolesťou? V tejto knižke nájdete možnosti prevencie ako aj autoterapeutické liečebné postupy.

cena 9,20.- EUR

Léčime si bolesti krční páteře sami (Robin McKenzie)

Problémy a bolesti krčnej chrbtice nám môžu výrazne zmeniť kvalitu života. V tejto knižke sa dozviete o dôvodoch, ale hlavne o možnostiach autoterapie i prevencii.  Ak ste už zažili nepríjemnú bolesť v oblasti krčnej chrbtice alebo vyžarovanie bolesti do hlavy či až do hornej končatiny, tak viete, že často odznenie problémov trvá mesiace ba až roky. Alebo máte skúsenosť s rôznymi liečebnými postupmi, ktoré pomohli bolesť zmierniť alebo odstrániť ale na krátky čas. Po čase sa opäť bolesť vystupňovala, aby vás trápila naďalej. Napriek tomu, že sa v tomto čase pohrávate s myšlienkou, že ste práve prišli na najlepšiu terapiu pre vás, prečítajte si prosím túto knihu.

cena 8,20.- EUR

Léčime si rameno sami (Robin McKenzie)

Snažíte sa vyliečiť rameno a bez úspechu? V tejto publikácii sa dozviete informácie, ako sa dá vlastnou aktivitou odstrániť, liečiť bolesť ramena a predchádzať recidívam. Rovnako sa naučíte rozoznať, či bolesť ramena pochádza naozaj z ramena alebo je dôsledkom poruchy v krčnej chrbtici. Väčšina ľudí si dokáže odstrániť bolesť sama, pokiaľ starostlivo dodrží liečebné cvičebné pokyny popísané v tejto knihe. Jedná sa o ďalšiu knihu popisujúcu základy autoterapie McKenzie metódy. Prvé dve sa venujú problému bolesti chrbtice, sú mimoriadne žiadané a k tomuto času sa ich predalo viac ako 6 miliónov kusov po celom svete.

cena 8,70.-EUR

Léčime si koleno sami (Robin McKenzie)

Publikácia je štvrtou v poradí príručiek pre pacienta zoznamujúca s aktívnym autoterapeutickým prístupom metódy McKenzie. Obsahuje návod ako sa rýchle a účinne liečiť  a preventívne opatrenia pred návratom bolesti kolena a iných pridružených bolestí. Väčšina ľudí si môže odstrániť i dlhotrvajúcejšie bolesti samostatne, pokiaľ precízne dodrží cvičebný program popísaný v tejto knihe.

cena 8,70.-EUR