Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Narodený v roku 1998 v Komárne. Cestu k fyzioterapii našiel cez šport a basketbal. Od roku 2023 je členom pracovného tímu centra fyzioterapie Revitalis. Venuje sa diagnostike chodidla, zhotoveniu individuálnej korekčnej stielky na mieru. Je zanietený pre boj s bolesťami chrbtice, kĺbov a poúrazovými stavmi. V tíme patrí k terapeutom pracujúcimi diagnostickou a terapeutickou metódou McKenzie. Hovorí o sebe, že je „maďar“, ale v skutočnosti je to len jeden z jazykov ktorými plynule hovorí a rodená srdečnosť so zmyslom pre humor ktorým oplýva.


 • Člen Slovenskej komory fyzioterapeutov
 • Člen Inštitútu McKenzie

Vzdelanie

 • 2020 Slovenská zdravotnícka univerzita, BA, fyzioterapia - Bc.
 • 2023 Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave v odbore fyzioterapia – Mgr.

Prax

 • MD clinic a.s.
 • REVITALIS - centrum fyzioterapie

Absolvované školiace akcie

 • 2020 Kinesio taping KTM 1/KTM 2
 • 2021 Metóda McKenzie "A"
 • 2021 Metóda McKenzie "C"
 • 2021 Diagnostika a terapia ramenného kĺbu
 • 2022 Metóda McKenzie "B"
 • 2022 Diagnostika a terapia kolenného kĺbu
 • 2022 Diagnostika a terapia bedrového kĺbu a panvového pletenca
 • 2022 Metoda SPS, SM - Systém A,B,C,D
 • 2023 Metóda McKenzie "D"
 • 2023 Certifikovaná medzinárodná skúška McKenzie