Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Narodila sa v roku 1998 v Zlatých Moravciach. K fyzioterapii ju doviedla vlastná potreba zdravo žiť, hýbať sa a učiť to aj iných. Pri bolesti v dospelosti nehodnotí len aktuálny životný štýl, prihliada aj na jej pôvod v detskom veku. Preto považuje prevenciu bolesti za dôležitú súčasť vo vývine detí. V tíme Revitalisu je jedna z terapeutov, ktorí sa venujú aj deťom. Okrem známych a dostupných metód sa venuje aj terapii, ktorá pramení z tradičnej čínskej medicíny a v kombinácii s fyzioterapiou napomáha k úprave dysfunkcií. Klientom ponúka spoluprácu a pochopenie na ceste k riešeniu ich pohybových problémov celostným spôsobom.


  • Člen Slovenskej komory fyzioterapeutov
  • Člen Medzinárodného Inštitútu McKenzie

Vzdelanie

  • 2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Banská Bystrica, Fyzioterapia - Mgr.

Prax

  • „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb, Nitra - fyzioterapia
  • REVITALIS - centrum fyzioterapie - fyzioterapeut

Absolvované školiace akcie

  • 2018 Manuálna lymfodrenáž
  • 2021 Tejpovanie
  • 2022 SPS I A,B
  • 2023 Skenar terapia
  • 2023 Metóda McKenzie "A"