Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Narodená v roku 1972 v Trnave. V roku 2004 založila centrum fyzioterapie REVITALIS z dôvodu potreby poskytovať rehabilitáciu na maximálne profesionálnej a efektívnejšej úrovni podľa najnovších dostupných vedeckých poznatkov. Je autorkou mnohých článkov pre verejnosť, spoluautorkou 5-tich odborných publikácií, dvoch príručiek a DVD-čka pre laickú verejnosť. Je jednou z prvých školiteliek "Školy chrbtice" na Slovensku. Problematike bolestí chrbtice a pohybového aparátu sa venuje 30 rokov. Medzi prvými na Slovensku sa jej podarilo skĺbiť metódu McKenzie, fyzioterapiu v Redcord systéme a precízne Pilates cvičenia, s cieľom zvládnuť bolesti chrbtice definitívne. Momentálne sa vo svojej výskumnej činnosti zameriava na vplyv terapie v závesnom aparáte Redcord s použitím vybračnej zložky pri bolestiach hlavy a vertigu. Je školiteľkou pre vybrané školiace akcie usporiadané na domácej pôde REVITALIS-u. Prednáša fyzioterapeutom externého štúdia Slovenskej zdravotníckej univerzity. V pracovnom tíme má na starosti predovšetkým diagnostiku a stanovenie fyzioterapeutického programu klientov. Organizuje školiace akcie výlučne efektívnych metodík pre lekárov, fyzioterapeutov a trénerov.

 • Registrovaný člen Slovenskej komory fyzioterapeutov
 • Člen Českej podiatrickej spoločnosti
 • Člen Slovenskej podologickej spoločnosti
 • Člen Medzinárodného Inštitútu McKenzie

 Vzdelanie

 • 1990 maturitná skúška v odbore rehabilitačný pracovník
 • 1996 Postgraduálne špecializačné štúdium – špecialista na liečebnú telesnú výchovu dospelých
 • 2008 VŠ sv. Alžbety v odbore fyzioterapia – Bc.
 • 2010 SZU Bratislava v odbore fyzioterapia – Mgr.
 • 2012 International McKenzie Institute – Cert. MDT

Absolvované školiace akcie

 • 1994 inštruktor Školy chrbtice
 • 1995 mobilizačné techniky
 • 1995 hippoterapia
 • 2001 elektrostimulácia a elektrodiagnostika
 • 2001 metodika podľa R. Brunkow
 • 2003 odborné školenie Pilates „A“
 • 2003 školenie Pilates Body Control
 • 2004 školenie Pilates Body Control Intermediate
 • 2005 kostrčový syndróm a diferenciálna diagnostika vadného postavenia panvy
 • 2006 hlboký stabilizačný systém chrbtice
 • 2006 reflexná terapie planty nohy
 • 2007 diagnostika a terapia dysfunkcie svalov panvového dna
 • 2008 inštruktor metódy Pilates a Ron Fletcher Towelwork
 • 2008 manuálna lymfodrenáž
 • 2008 cvičenie s overbalmi, loptami a na labilných plochách
 • 2008 McKenzie method „A“
 • 2009 diferenciálna diagnostika drieková chrbtica a bedrový kĺb
 • 2009 loptičková facilitácia
 • 2009 nešpecifická mobilizácia a mäkké techniky pomocou pružných loptičiek
 • 2009 McKenzie method „B“
 • 2009 diferenciálna diagnostika krčná chrbtica a horná končatina
 • 2010 noha – diagnostika a korekcia
 • 2010 funkčný tréning a testovanie – drieková chrbtica, panva a dolná končatina
 • 2010 McKenzie method  „C“
 • 2010 funkčný tréning a testovanie – krčná chrbtica, horná končatina
 • 2010 McKenzie method „D“
 • 2010 Redcord systém basic (SET concept)
 • 2011 Kinezoilógia, patokineziológia DK a nohy
 • 2011 Podologické minimum
 • 2011 Concept Propriofoot
 • 2011 Podiatria v praxi
 • 2013 Redcord systém, NEURAC 1 (SET concept)
 • 2016 ACT I
 • 2016 ACT II
 • 2017 Redcord sysrém, NEURAC 2
 • 2017 Koncept dysfunkcie svalov panvového dna
 • 2018 Klinická diagnostika NEURAC
 • 2018 Diagnostika a terapia u idiopatických skolióz
 • 2019 McKenzie metóda a rameno
 • 2019 Patológie u bežcov
 • 2019 Rehabilitácia pacientov s vestibulárnymi poruchami
 • 2021 Zobrazovacia diagnostika ochorení chrbtice