Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Narodená v roku 1986 v Košiciach. Od roku 2013 je členkou pracovného tímu rehabilitačného centra Revitalis. Je špecialistkou pre cvičenia Pilates. Jej precízna práca rýchlo prináša vytúžené výsledky. Venuje sa špecifickej fyzioterapii športovcov, poúrazovým a pooperačným stavom. V tíme Revitalisu patrí ku certifikovaným terapeutom diagnostikujúcim a pracujúcim metódou McKenzie. Je mimoriadne empatická a vnímavá vočí problémom iných. Toho času si opäť užíva materskú dovolenku.


 • Člen Slovenskej komory fyzioterapeutov.
 • Člen Inštitútu McKenzie

Vzdelanie

 • 2012 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor fyzioterapia - Mgr.
 • 2015 Medzinárodný inštitút metódy McKenzie - Cert. MDT

Prax

 • 2009 - 2013 Rehabilitačné centrum Moon, Bratislava
 • 2013 REVITALIS, centrum fyzioterapie - fyzioterapeut

Absolvované školiace akcie

 • 2009 Pilates Medical - ištruktor I. stupňa
 • 2012 Medical taping koncept
 • 2013 Diagnostika a terapia kolenného kĺbu
 • 2013 Redcord systém - Neurac 1
 • 2014 McKenzie "A"
 • 2014 McKenzie "B"
 • 2014 McKenzie "D"
 • 2015 McKenzie "C"
 • 2016 Certifikovaná skúška MDT
 • 2016 Diagnostika a terapia chodidla
 • 2018 Diagnostika a terapia skolióz