Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Narodená v roku 1992 v Želiezovciach. Je služobne najmladšou členkou pracovného tímu Revitalis. Rada pracuje s klientmi, ktorých cieľom je spolupracovať na odstránení príčiny bolesti.

  • člen Slovenskej komory fyzioterapeutov
  • člen Inštitútu McKenzie

Vzdelanie

  • 2015 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Bc.
  • 2018 Slovenská zdravotnícka univerzita - fyzioterapia - Mgr.

Prax

  • 2015 Klinika Kostka
  • 2016 Eurorehab
  • 2018 Revitalis

Absolvované školiace akcie

  • 2016 SM systém A, B
  • 2015 Terapeutické využitie kinesiotapu
  • 2018 Diagnostika a terapia funkčných porúch