Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Narodený v roku 1990 v Bratislave. Od roku 2014 je členom tímu rehabilitačného centra Revitalis. Ako fyzioterapeut sa špecializuje na diagnostiku, korekciu a terapiu chodidla. Súčasťou jeho podiatricného vyšetrenia je zhotovenie individuálnej stielky (vložky) do obuvi. Venuje sa tiež diagnostike a terapii metódou McKenzie. Je mimoriadne empatický a srdečný. Osobným zainteresovaním do problému klienta a pozitívnym prístupom dosahuje efektívne požadované výsledky.


 • Člen Slovenskej komory fyzioterapeutov.
 • Člen McKenzie Inštitútu

Vzdelanie

 • 2010 - Stredná zdravotnícka škola, štúdijný odbor masér
 • 2014 - Slovenská zdravotnícka univerzita - študijný odbor: fyzioterapia - Bc.
 • 2016 - Slovenská zdravotnícka univerzita - študijný odbor: fyzioterapia - Mgr.
 • Medzinárodný inštitút metódy McKenzie - Cert. MDT - trvá

Odborná prax

 • 2014 Centrum fyzioterapie - Revitalis, fyzioterapeut

Absolvované školiace akcie

 • 2014 Noha - diagnostika a korekcia
 • 2014 Detská noha - podológia a fyzioterapia
 • 2014 Advanced seminár Formthotics system
 • 2015 McKenzie "A"
 • 2016 McKenzie "B"
 • 2017 REDCORD - Neurac 1
 • 2017 McKenzie "C"
 • 2017 McKenzie "D"
 • 2018 Diagnostika a terapia skolióz
 • 2020 príprava na záverečné skúšky McKenzie metódy