Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Narodená v roku 1984 v Bratislave. Do sveta fyzioterapie vstúpila najprv ako pacient, no čoskoro ju zlákalo aj samoštúdium. Získané poznatky využívala prakticky denne na pozícii osobnej trénerky a krátko pred materskou dovolenkou začala riadne štúdium v odbore Fyzioterapia. V roku 2017 sa stala súčasťou pracovného tímu centra fyzioterapie Revitalis. Venuje sa korekcii chybného držania tela, kondičnej príprave detí a mládeže, poúrazovým a pooperačným stavom, zvyšovaniu sily a flexibility. Vedie aj skupinové tréningy. Vo voľnom čase sa venuje rodine, behá po Malých Karpatoch, cvičí na Redcorde a ak jej zostáva chvíľočka pre seba - číta detektívky.


 • Člen Inštitútu McKenzie
 • Člen Slovenskej komory fyzioterapeutov

Vzdelanie

 • 2007 Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta - Ochrana a využívanie prírody a krajiny
 • 22023 Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva - Fyzioterapia

Prax

 • Victory Fitness, Bratislava - tréner
 • Regeneračno – poradenské centrum Čaroin, Bratislava – riaditeľka centra, tréner
 • Fakultná nemocnica Trenčín – prax fyzioterapeuta
 • Revitalis - centrum fyzioterapie - tréner, fyzioterapeut

Absolvované školiace akcie

 • 2014 Tréner 1. stupňa kulturistiky, fitness a silového trojboja
 • 2010 Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja - tréner 1. stupňa
 • 2011 Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja - tréner 2. stupňa
 • 2012 Funkčný tréning a testovanie krčnej chrbtice a hornej končatiny
 • 2013 Funkčný tréning dolnej končatiny a nohy
 • 2014 Mechanická diagnostika a terapia metódy McKenzie - seminár
 • 2016 Riešenie problémov lumbálnej a thorakálnej chrbtice – pracovná skupina McKenzie (SIG)
 • 2016 The Redcord Education Program – Redcord Active Intro
 • 2017 The Redcord Education Program – Redcord Active Advanced
 • 2017 Fyzioterapie v souvislostech – medzinárodná konferencia a workshopy
 • 2017 Workshop Neurac®
 • 2019 Seminár s Dr. Charliem Baycroftom – deformity chodidla a riešenie
 • 2022 Metóda McKenzie „A“
 • 2022 Diagnostika a kinezioterapia idiopatickej skoliózy
 • 2022 Metóda McKenzie „B“
 • 2023 Preškolenie trénerov SAFKST
 • 2023 Metóda McKenzie „C“