Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Rehabilitačné centrum REVITALIS vzniklo na jeseň roku 2004. Hlavnou myšlienkou je poskytovanie kvalitnej a maximálne efektívnej rehabilitácie. Profesionálny prístup fyzioterapeutov garantuje Lucia Merceková  s viac ako 30-ročnou praxou. Pracovný tím využíva mnohé medicínsky overené techniky a metodiky. Profesionálne spolupracuje s viacerými odborníkmi v oblasti neurológie, ortopédie, psychoterapie a pod.

Cieľom nášho snaženia je v prvom rade čo najrýchlejšie odstránenie bolesti, čo najskorší návrat do pracovného zaťaženia bez recidív. Toto všetko je možné len pri presnej diagnostike, zacielenej terapii, edukácii klienta vo vzťahu k jeho diagnóze. Naše skúsenosti nás presvedčili, že len ak klient rozumie čo mu je, vie čo môže alebo čo má robiť, aby sa recidíve bolesti vyhol.

revitalis, fizioterapia, rehabilitacia

REVITALIS je zapojený do projektov pre zdravie na školách a vo firmách. Projekty sú zamerané na prevenciu, edukáciu a liečbu chrbtice. Cieľom je upozorniť na problematiku bolesti chrbtice, prevenciu nesprávneho držania tela pri práci v statickom zaťažení (napr. v školskej lavici, za počítačom), eliminovanie preťažovania opakovaným nevhodným pohybom a prípadne pomoc pri výbere optimálnej pomôcky. Často ide o komplexný servis i s terapeutickým zásahom, ako nevyhnutnou súčasťou odstránenia problému vyvolávajúceho bolesť.


Mgr. Lucia Merceková, Cert. MDT

Mgr. Lucia Merceková, Cert. MDT

Narodená v roku 1972 v Trnave. V roku 2004 založila centrum fyzioterapie REVITALIS z dôvodu potreby poskytovať rehabilitáciu na maximálne profesionálnej a efektívnejšej úrovni podľa najnovších dostupných vedeckých poznatkov. Je autorkou mnohých článkov pre verejnosť, spoluautorkou 5-tich odborných publikácií, dvoch príručiek a DVD-čka pre laickú verejnosť. Je jednou z prvých školiteliek "Školy chrbtice" na Slovensku. Problematike bolestí chrbtice a pohybového aparátu sa venuje viac ako 25 rokov. Medzi prvými na Slovensku sa jej podarilo skĺbiť metódu McKenzie, fyzioterapiu v Redcord systéme a precízne Pilatesové cvičenia, s cieľom zvládnuť bolesti chrbtice definitívne. Momentálne sa vo svojej výskumnej činnosti zameriava na vplyv terapie v závesnom aparáte Redcord s použitím vybračnej zložky pri bolestiach hlavy a vertigu. Je školiteľkou pre vybrané školiace akcie usporiadavané na domácej pôde Revitalisu.

Jana Cocherová

Prvý kontakt s klientom telefonicky alebo osobne v centre.

 


Z Pressu

leto 2016
Zdravie Špeciál: Všetko pre chrbát

11.5.2011
Portál zzz.sk: Terapia podľa Robina McKenzie pri bolestiach chrbtice (odkaz na článok)

20. 2. 2011
Nový čas Nedeľa: Zbavte sa boľavého chrbta

17.1.2011
Slovenská televízia: Dámsky magazín (cca 31. minúta)

9.11.2010
Slovenská televízia: Dámsky magazín (cca 20. minúta)

október 2010
Oskar: Ako pomôcť deťom? 

septeber 2010
Oskar: Doprajte svojim nohám pohodlie

august 2010
Oskar: Čo môžete urobiť pre chrbticu?

7.4.2009
Portál noviny.sk: Nedovoľte bolesti, aby ovládla váš život!

1.3.2009
Portál zzz.sk: Pre zdravý spánok a chrbticu sú lepšie tvrdšie matrace  (odkaz na článok)

8.2.2009
Portál zzz.sk: Chrbtici najviac škodí statická pozícia v sedavom zamestnaní (odkaz na článok)

1.3.2007
Časopis Zdravie: Prosím, sadnite si!

2005
Časopis Bedeker zdravia: Vieme sedieť na stoličke?, (56. strana)