Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Metóda pochádzajúca z Nového Zélandu je mimoriadne vyhľadávanou pacientami trpiacimi bolesťami chrbtice ale i kĺbov. Jedná sa o mechanickú diagnostiku, na základe ktorej sa prísne individuálne stanovuje špecifický pohyb pre terapiu. Technika podľa pána Robina McKenzie zaznamenáva na Slovensku rapídny vzostup popularity, najmä pre jej mimoriadnu rýchlosť úľavy od bolesti.

Efektívna je najmä pri poruchách medzistavcovej platničky, kde výrazne skracuje dobu liečby. Zásadnou výhodou metódy McKenzie je pacientova nezávislosť od terapeuta. Vyšetrenie je mimoriadne dôsledné a podrobné. Pacient vykonáva vybraný pohyb podľa presných doporučení terapeuta. Liečbu metódou McKenzie možno využiť aj pri blokovom postavení chrbtice, opotrebovaní kĺbov (artrózach) a podobne.

Sme jedno z mála pracovísk na Slovensku, kde pracujú certifikovaní terapeuti metódy McKenzie. Taktiež prispievame k šíreniu metódy aktívnou účasťou na konferenciách a organizovaním školiacich akcií.

Ak hľadáte vo vašom meste či regióne terapeuta McKenzie metódy, spoľahlivo si vyberte vyškoleného terapeuta z centrálneho zoznamu, vedeného na stránke Medzinárodného McKenzie inštitútu Českej a Slovenskej republiky. Zoznam terapeutov a ich stupeň vzdelania nájdete na www.mckenzie.sk

revitalis, fizioterapia, rehabilitacia