Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

EWOT - Pohybová kyslíková terapia

EWOT /Exercise with Oxygen Therapy/ alebo cvičenie s kyslíkovou terapiou, vynašiel Manfred von
Ardenne (1907-1997), nemecký výskumník, fyzik a vynálezca vlastniaci asi 600 patentov na rôzne
aplikácie, ako je elektrónová mikroskopia, lekárska technológia, jadrová technológia, fyzika plazmy,
rádiová a televízna technika.

Počas kyslíkovej terapie v pohybe sa inhaluje vyššia hladina kyslíka, aby sa zvýšilo množstvo kyslíka v
krvnej plazme. Následkom tohto zvýšeného okysličovania krvi je obnovené rozšírenie kapilár, ktoré sú
zúžené v dôsledku nedostatku kyslíka spôsobeného stresom, toxínmi, chorobami, starnutím a inými
príčinami. Keď sa terapia kyslíkom robí správne, mnohé zlepšenia možno dosiahnuť iba 15 minútami
cvičenia niekoľkokrát týždenne.

VÝHODY POHYBOVEJ KYSLÍKOVEJ TERAPIE

Dr. Von Ardenne zistil, že pomocou EWOT sa obnoví znížená mikrocirkulácia krvi v endoteli a
kapilárach. Zúženie kapiláry v dôsledku nedostatku kyslíka spôsobeného chorobou alebo inými
vplyvmi dokáže EWOT zvrátiť. Zvýšený obsah kyslíka v krvi a lepšie využitie kyslíka tkanivami znovu
rozšíria kapiláry a vyrieši zápal.
Zvýšené okysličenie buniek tiež zvyšuje bunkový ATP (bunková energia). Toto zvýšenie hladiny
energie v tele posilňuje imunitný systém, podporuje zdravie a zvyšuje hojenie.
Von Ardenne dokázal pre EWOT nasledovné:
• Znižuje systémový zápal;
• Podporuje organizmus pri onkologických problémoch;
• Posilňuje imunitný systém;
• Zvyšuje energiu;
• Podporuje chudnutie a pomáha telu spaľovať tuky;
• Pôsobí na organizmus proti starnutiu zlepšením bunkového metabolizmu;
• Odkysľuje organizmus a zlepšuje zásaditosť;
• Zvyšuje krvný obeh;
• Zlepšuje športový výkon.

ČO TO ROBÍ VO VAŠOM TELE

Percentuálnym zvyšovaním množstva kyslíka v našich pľúcach sa zvyšuje PAO2 (tlak kyslíka v
pľúcnych alveolách), čím sa do krvi dostáva viac kyslíka. Kyslík, ktorý už nemôže byť absorbovaný do
červených krviniek, preniká do krvného séra. Práve tento kyslík v krvnom sére poskytuje mnohé z
výhod EWOT.
Cvičenie zvyšuje arteriálny tlak kyslíka, PaO2, prostredníctvom zrýchleného dýchania, zrýchlenej
srdcovej frekvencie a v dôsledku toho zvýšeného krvného obehu.
Toto zvýšenie PaO2 výrazne zlepšuje rýchlosť absorpcie bunkového kyslíka. Je známe, že cvičenie je
dobré pre zdravie. V časoch fyzickej práce bolo všeobecne oveľa menej degeneratívnych zdravotných
problémov. Čím sa menej hýbeme, problémy pribúdajú. Existuje priamy vzťah medzi cvičením a

príjmom kyslíka v tkanivách a priamy vzťah medzi týmto lepším využitím kyslíka a naším zdravím.
Pridaním vyššieho PAO2 (alveolárneho tlaku O2) sa cez sérum dostane viac O2 do tkanív, a o tom je
von Ardennesov výskum.

KTO MÔŽE POUŽÍVAŤ EWOT?

Jedným z prekvapivých výsledkov cvičenia s kyslíkom je, že takmer každý, kto je schopný cvičiť, môže
fyzicky profitovať – bez ohľadu na to, či je niekto mladý alebo starý, chorý alebo zdravý. EWOT
pomáha ľuďom so zdravotnými problémami na ceste k uzdraveniu okysličením tela na bunkovej
úrovni, aby ich telo fungovalo efektívnejšie.
Pre ľudí stredného a vyššieho veku poskytuje EWOT výhody proti starnutiu, ktoré prvýkrát opísal Von
Ardenne. Zlé okysličenie buniek vedie k starnutiu buniek. Von Ardenneovi trvalo iba jedno sedenie,
aby zistil, že používanie EWOT zvráti vekom podmienený opuch v kapilárach, ktorý vedie k zníženej
cirkulácii a okysličeniu buniek.
Zvrátenie tohto procesu starnutia zlepšuje metabolizmus aj spotrebu energie.
Pre športovcov a ľudí, ktorí si uvedomujú zdravie, môže byť EWOT príležitosťou na zlepšenie
atletických zručností, získanie konkurenčnej výhody a zvýšenie výkonu na inú úroveň.

Pohybová kyslíková terapia /EWOT/

Kyslíková terapia sa používa u ľudí, ktorí trpia CHOCHP (ako je chronická obštrukčná choroba pľúc a
emfyzém), chronickou bronchitídou, rakovinou pľúc, nedostatočnou funkciou srdca (srdcové
zlyhanie), cystickou fibrózou, astmou a chorobami z povolania postihujúcimi pľúca. Kyslíkovú terapiu
možno použiť aj pri špecifických typoch bolestí hlavy.
Možnosti úspešných aplikácií pohybovej kyslíkovej terapie pri nasledujúcich problémoch:
• starostlivosť o rany
• post-covid syndróm – zotavenie pľúc
• diabetes 2. typu
• úľava od bolesti
• reumatická polymyalgia (PMR)
• kožné problémy
• bolesti kĺbov
• vrcholový šport - regenerácia
• obnovenie imunitného systému
• chronický únavový syndróm
• extrémna únava,
• fibromyalgia
• úporné bolesti hlavy - migrény
• erektilná dysfunkcia

Vypracoval: Prof. dr. Dr. Manfred von Ardenne a športovo ladené EnergyControl Academy of Stans
van der Poel

Ako prebieha pohybová kyslíková terapia u nás

Každý klient si vyskúša správnu veľkosť masky za pomoci terapeuta. Z dôvodu prísnych hygienických
predpisov si masku zakúpi a používa ju opakovane pri každej terapii. Pred a po terapii je meraný tlak
krvi, pulzová frekvencia a saturácia kyslíkom.
Pri závažnejších ochoreniach je možná inhalácia spočiatku bez fyzickej záťaže len pomocou inhalačnej
masky. Teda klient sedí, odpočíva alebo si číta a je v pokojovom režime dychu.

Ak je klient schopný chôdze alebo behu, používa polomasku s vysokým prietokom kyslíka a je
pripojený ku kyslíkovému vaku s objemom 900 litrov, ktorý môže spotrebovať počas 15 minút
regulovanej fyzickej záťaže.

Alternatívou v pohybovej kyslíkovej liečbe je bicyklovanie na stacionárnom bicykli opäť
s vysokoprietokovou polomaskou.

V kyslíkovej zásobe je na jednu terapiu pripravených 900 litrov kyslíka. Čistota kyslíka je minimálne
95%. Správne nasadená maska zaručuje, že sa do sacieho ventilu neprimiešava vzduch z okolia. Tým
sa nemôže znižovať množstvo využívaného kyslíka pre terapiu a stáva sa maximálne efektívnou. Preto
je 15 minútová aplikácia terapie dostatočná. Odporúčaná frekvencia vyplýva z výskumov a skúseností
pre jednotlivé ochorenia a to 2-3x do týždňa.