Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Spolupráca s odborníkmi v rámci fyzioterapie je nevyhnutnou súčasťou našej tímovej práce. A tu kdesi skrsla myšlienka podeliť sa o novinky, vedecké poznatky, efektívnejšie techniky so svojimi kolegami. Preto organizujeme semináre, školiace akcie, "dovážame" nové koncepty pre odbornú verejnosť s celoslovenskou pôsobnosťou.

Taktiež sa tím REVITALIS-u podieľa na školeniach a projektoch pre laickú verejnosť. Obsahom je prevencia, edukácia v rámci pojmu "bolesť chrbtice" a s tým súvisiaca ergonomia pracoviska. Do projektov sú zapojené aj deti  I. a II. stupňa základnej školy, rodičia ako i pedagógovia. Sme si vedomí dôležitosti prevencie. pretože boj s bolesťou je často behom na dlhé trate.

Aktuálne školiace akcie

 

Z dôvodov pandemických opatrení a súvisiacich zmien, bola táto školiaca akcia zrušená. Pri zlepšení podmienok pre organizovanie hromadných podujatí, znova vypíšeme nový termín.

Ďakujeme za pochopenie.

Chcete predchádzať recidíve bolesti chrbtice? Máte chuť rozumieť Vašemu problému, ale web je zahltený informáciami a neviete sa v nich vyznať? Máte skúsenosť ako Vám bolesť chrbtice paralyzovala blízkeho človeka? Chcete vsadiť radšej na prevenciu? Ste správne, workshop patrí práve Vám..

Termín / čas  . .2020 od 15.30 registrácia, 16.00 začíname
Miesto REVITALIS® - centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava - Rača
Cena 20.00 €
Kredity 4,5 od SKF
Rozsah 4.5 hod.
Určenie laická verejnosť
Školiteľ Mgr. Lucia Merceková
Garant Mgr. Merceková Lucia, Cert. MDT
83/2020
Maximálny počet miest 25
Voľné miesta k dispozícii sú voľné miesta, môžete sa prihlásiť

Program:

15.30 - 16.00  registrácia

16.00 – 16.30 Anotomicko – fyziologické minimum pohybového aparátu

16.30 – 17.00 Chrbtica – anatómia, fyziológia, anomálie zakrivenia chrbtice, vplyv chodidla na chrbticu

17.00 -  17.30 Štruktúry zúčastňujúce sa pohybu chrbtice, ich funkcia. Riadenie pohybu

17.30 – 18.00 Bolesť chrbtice a jej najčastejšie príčiny

18.00 – 18.30 Poškodenie medzistavcovej platničky, terminológia zo zobrazovacích vyšetrení ( RTG, MR, CT )

18.30 – 19.00 Varovné príznaky poškodenia platničky

19.00 – 20.00 Ergonomia pracovného sektoru, prevencia poškodenia, výber a použitie vhodnej pomôcky

20.00 - diskusia a záver

 

 

Dopad napr. jednoduchého pozdĺžneho plochonožia sa prenáša na vzdialené lokality ľudského tela. Prejavovať sa môže bolesťou kolien, pleca, hlavy a pod. Rešpekt pred diagnostikou chodidla vo fyzioterapii je pomerne častý fenomén. Účastník tejto akcie získa konkrétne možnosti diagnostiky chodidla. Sú jednoducho zvládnuteľné v bežnej ambulancii fyzioterapeuta či lekára. Pozrieme sa na osobitosti detskej nohy, diagnostiku chodidla v chôdzi, behu a stále viac aktuálne efektívne cvičenia. Zorientujeme sa v poruchách statiky a dynamiky chodidla. Vyskúšame si diagnostiku na kolegoch a spoločne navrhneme efektívny spôsob korekcie individuálnej stielky do obuvi a cielenej terapie. Účastníci majú možnosť kúpy stielky pre seba za nákupnú cenu a vytvorenie korekcie pre vlastnú individuálnu potrebu so skúseným podológom.

Termín / čas 25.06.2021 od 15.00 registrácia, 15.30 začíname
26.06.2021 od 8.30 - 15.30 záver
Miesto REVITALIS® - centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava - Rača
Cena 95.00 €
Kredity 10 bodov od SKF
Rozsah 10 hod.
Určenie lekári, fyzioterapeuti, tréneri, študenti FTVŠ a fyzioterapie
Školiteľ Mgr. Andrej Petrovits, Mgr. Lucia Merceková
Garant Mgr. Merceková Lucia, Cert. MDT
69/2021
Maximálny počet miest 20
Voľné miesta k dispozícii sú voľné miesta, môžete sa prihlásiť

Program:

 1. deň
  15.00 – 15.30 registrácia
  15.30  – 16.00 - anatomické minimum DK a chodidla, kineziológia chodidla, analýza chôdze
  16.00  – 17.00 - ontogenéza nohy a chôdze dieťaťa, špecifiká detského chodidla, patológia chodidla
  17.00 – 18.00 - základné podologické vyšetrenie: pohľadom, pohmatom, pomocné diagnostické testy, vizualizačné metódy vyšetrení, taping chodidla
  18.00 – 19.00 - statické a dynamické testy chodidla, algoritmus podologického vyšetrenia
 2. deň
  8.30 – 10.00 - analýza behu, odraz, dopad, kadencia, najčastejšie patológie bežcov v praxi fyzioterapeuta
  10.00 – 11.30 - korekčné testy, výber a použitie korekčného materiálu, výber vhodnej stielky (vložky do obuvi)
  11.30 – 12.00 - funkčné testy
  12.00 – 12.30 obed
  12.30 – 13.30 - výber vhodnej pohybovej liečby, tréningový plán
  13.30 -15.00 - praktická aplikácia korekcie, práca s individuálnou korekčnou stielkou
  15.00 – 15.30 - diskusia, záver

 

Platba kurzovného

Kurzovné je možné uhradiť hneď po spätnom e-mailovom alebo telefonickom potvrdení účasti  na školiacej akcii, najneskôr však 10 dní pred školiacou akciou.

A) osobne v pokladni REVITALISU na adrese Pekná cesta 15, Bratislava - Rača. V pracovných dňoch od 8.00 do 19.00 hod. Odporúčame vopred telefonicky kontaktovať recepciu - 02/4487 3333, alebo 0918 620 944.

B) platobným prevodom na číslo účtu 2624084010, kód banky 1100 /tatra banka/. Pre platby zo zahraničia: IBAN  SK47 1100 0000 0026 2408 4010, SWIFT kód  TATRSKBX. Do poznámky uveďte prosím vaše meno a priezvisko.

C) len McKenzie pracovné skupiny sa platia na mieste

pozn.
- neuhrádzajte kurzovné prosím cez Slovenskú poštu - máme problém platbu identifikovať

- v prípade, že kurzovné nebude uhradené včas, nahrádzame Vaše miesto náhradníkom

Ďakujeme za pochopenie.