Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Spolupráca s odborníkmi v rámci fyzioterapie je nevyhnutnou súčasťou našej tímovej práce. A tu kdesi skrsla myšlienka podeliť sa o novinky, vedecké poznatky, efektívnejšie techniky so svojimi kolegami. Preto organizujeme semináre, školiace akcie, "dovážame" nové koncepty pre odbornú verejnosť s celoslovenskou pôsobnosťou.

Taktiež sa tím REVITALIS-u podieľa na školeniach a projektoch pre laickú verejnosť. Obsahom je prevencia, edukácia v rámci pojmu "bolesť chrbtice" a s tým súvisiaca ergonomia pracoviska. Do projektov sú zapojené aj deti  I. a II. stupňa základnej školy, rodičia ako i pedagógovia. Sme si vedomí dôležitosti prevencie. pretože boj s bolesťou je často behom na dlhé trate.

Aktuálne školiace akcie

 

N o v á   t e r a p e u t i c k á   m e t ó d a

Využitie fototerapeutických náplastí v oblasti fyzioterapie

 

Cieľom semináru je predstavenie novej technológie a ukázať ich možnosti v praxi fyziatra, fyzioterapeuta ale i laika.

Spoločnosť LifeWave  je 18 rokov v Európe s metódou podloženou viac ako 90 klinickými štúdiami. Fototerapeutické náplaste používajú profesionálni športovci v príprave ako aj na vrcholových športových podujatiach, lekári, terapeuti, chiropraktici, veterinári, široká verejnosť. Fototerapeutické náplaste účinkujú na informačnej úrovni, hneď po priložení náplasti na telo. Nalepením na doporučený bod zníži až odstráni bolesť do niekoľkých sekúnd. (nejedná sa o vstrebávanie analgetika!)

Po praktických inštrukciách získaných na tomto seminári je každý schopný hneď začať používať náplaste vo svojej praxi.

V praxi overené účinky a možnosti využitia:

 • rýchla úľava od bolesti - zníži a odstráni po nalepení
 • zníženie zápalu
 • urýchlenie hojenia rán, i starých zranení
 • podpora procesu hojenia
 • pomoc pri fyzickom prejave stuhnutosti, odblokovaní atď.

 

So svojimi skúsenosťami a využitím náplastí v praxi fyzioterapeuta sa s Vami podelia:

 • Mgr. Lucia Merceková, Cert. MDT, používa aktívne  fototerapeutické náplaste od r. 2022 v centre fyzioterapie REVITALIS , pracuje s fototerapeutickými náplasťami ako doplnok metodík v dennej praxi,
 • Bc. Zuzana Plešková, Cert. MDT - používa fototerapeutické náplaste pri rehabilitácii športovcov, poúrazových stavoch, akútnych či chronických bolestí chrbtice. Veľmi sa jej osvedčilo používanie náplastí aj v rodine s dvoma malými deťmi pri prekonávaní škôlkarských ochorení a pod.
 • Seminárom vás bude sprevádzať  Renáta Smolková - LifeWave Brand Partner. Pracovala ako manažér a obchodný manažér v 4* hoteli. Neskôr ako asistentka v nemeckej spoločnosti. S LifeWave sa zoznámila cez svojich priateľov z Nemecka. Popri svojej práci sa začala venovala LifeWave a postupne sa jej otváral iný svet - kde touto jednoduchou, neinvazívnou ale tak účinnou technológiou ako laik mohla pomôcť sebe a iným znížiť bolesť. To bol moment, ktorý zmenil jej smerovanie a pracovné zameranie.

 

Termín / čas od 14.30 - registrácia, 15.00 - začíname
Miesto REVITALIS® - centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava - Rača
Cena 25.- €
Kredity v jednaní so SKF
Rozsah 3 hod.
Určenie fyzioterapeuti, lekári, laická verejnosť
Školiteľ Mgr. Merceková, Bc. Plešková, R. Smolková
Garant Mgr. Merceková Lucia, Cert. MDT
v jednaní
Maximálny počet miest 20
Voľné miesta môžete sa príhlásiť, sú voľné miesta

PROGRAM

14,30 – registrácia

15.00 - 16.00

Konkrétne typy používaných náplastí z praxe a ich efekt, príklady lepenia, diskusia.

Predstavenie fototerapie, krátke video, princíp účinku,  typy náplastí

- Renáta Smolková

 

16.00 -16,30

Všeobecné zásady pri znižovaní bolesti:

krčná chrbtica, Ischias,  bolesť chrbta, bolesť končatín, bolesť hlavy, celotelová bolesť,

Jazvy -  obnovenie toku energie, odstránenie energetických blokád

 • Renáta Smolková / Mgr. Merceková

Prestávka - 15 minút

 16,45 – 17,15 Kazuistiky - výber najzaujímavejších prípadov a ich spôsob použitia náplastí

 • Mgr. Lucia Merceková, Bc. Zuzana Plešková

17,15 – 18,00 Kineziologický test,  test s mobilom, praktické ukážky lepenia a diskusia, záver

 

Dopad napr. jednoduchého pozdĺžneho plochonožia sa prenáša na vzdialené lokality ľudského tela. Prejavovať sa môže bolesťou kolien, pleca, hlavy a pod. Rešpekt pred diagnostikou chodidla vo fyzioterapii je pomerne častý fenomén. Účastník tejto akcie získa konkrétne možnosti diagnostiky chodidla. Sú jednoducho zvládnuteľné v bežnej ambulancii fyzioterapeuta či lekára. Pozrieme sa na osobitosti detskej nohy, diagnostiku chodidla v chôdzi, behu a stále viac aktuálne efektívne cvičenia. Zorientujeme sa v poruchách statiky a dynamiky chodidla. Vyskúšame si diagnostiku na kolegoch a spoločne navrhneme efektívny spôsob korekcie individuálnej stielky do obuvi a cielenej terapie. Účastníci majú možnosť kúpy stielky pre seba za nákupnú cenu a vytvorenie korekcie pre vlastnú individuálnu potrebu so skúseným podológom.

Termín / čas jar 2024 od 15.00 registrácia, 15.30 začíname
jar 2024 od 8.30 - 15.30 záver
Miesto REVITALIS® - centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava - Rača
Cena  €
Kredity od SKF, budú udelené na jeseň
Rozsah 10 hod.
Určenie lekári, fyzioterapeuti, tréneri, študenti FTVŠ a fyzioterapie
Školiteľ Mgr. Andrej Petrovits, Mgr. Lucia Merceková
Garant Mgr. Merceková Lucia, Cert. MDT
Maximálny počet miest 20
Voľné miesta kapacita workshopu je naplnená, niesú voľné miesta

Program:

 1. deň (2024)
  15.00 – 15.30 - registrácia
  15.30 – 16.00 - anatomické minimum DK a chodidla, kineziológia chodidla, analýza chôdze
  16.00 – 17.00 - ontogenéza nohy a chôdze dieťaťa, špecifiká detského chodidla, patológia chodidla
  17.00 – 18.00 - základné podologické vyšetrenie: pohľadom, pohmatom, pomocné diagnostické testy, vizualizačné metódy vyšetrení, taping chodidla
  18.00 – 19.00 - statické a dynamické testy chodidla, algoritmus podologického vyšetrenia
 2. deň (2024)
  08.30 – 10.00 - analýza behu, odraz, dopad, kadencia, najčastejšie patológie bežcov v praxi fyzioterapeuta
  10.00 – 11.30 - korekčné testy, výber a použitie korekčného materiálu, výber vhodnej stielky (vložky do obuvi)spôsob a aplikácia korekcie stielky na mieru
  11.30 – 12.00 - funkčné testy chodidla a DK
  12.00 – 12.30 - obed
  12.30 – 13.30 - výber vhodnej pohybovej liečby, funkčný tréning chodidla, tréningový plán
  13.30 - 15.00 - praktická aplikácia korekcie, úprava individuálne zhotovenej stielky na mieru pre jedného účastníka školiacej akcie
  15.00 – 15.30 - diskusia, záver

 

Pred odoslaním formulára si prosím skontrolujte či sú všetky údaje vyplnene správne a s diakritikou.


Odoslaním kontaktného formulára vyjadrujete ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním Vami zadaných osobných údajov prevádzkovateľovi, ktorým je spoločnosť REVITALIS, spol. s r.o., Pekná cesta 15/2457 831 52 Bratislava, IČO: 35 900 270, +421 918 620 944, recepcia@revitalis.sk. Osobné údaje budú použité výlučne za účelom Vášho spätného kontaktovania a po Vašom spätnom kontaktovaní budú bezodkladne zlikvidované. Získané osobné údaje sa neposkytujú žiadnemu príjemcovi, nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti máte právo najmä žiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, či namietať spracúvanie svojich osobných údajov.

Platba kurzovného

Kurzovné je možné uhradiť hneď po spätnom e-mailovom alebo telefonickom potvrdení účasti  na školiacej akcii, najneskôr však 10 dní pred školiacou akciou.

A) osobne v pokladni REVITALISU na adrese Pekná cesta 15, Bratislava - Rača. V pracovných dňoch od 8.00 do 19.00 hod. Odporúčame vopred telefonicky kontaktovať recepciu - 02/4487 3333, alebo 0918 620 944.

B) platobným prevodom na číslo účtu 2624084010, kód banky 1100 /tatra banka/. Pre platby zo zahraničia: IBAN  SK47 1100 0000 0026 2408 4010, SWIFT kód  TATRSKBX. Do poznámky uveďte prosím vaše meno a priezvisko.

C) len McKenzie pracovné skupiny sa platia na mieste

pozn.
- neuhrádzajte kurzovné prosím cez Slovenskú poštu - máme problém platbu identifikovať

- v prípade, že kurzovné nebude uhradené včas, nahrádzame Vaše miesto náhradníkom

Ďakujeme za pochopenie.