Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Spolupráca s odborníkmi v rámci fyzioterapie je nevyhnutnou súčasťou našej tímovej práce. A tu kdesi skrsla myšlienka podeliť sa o novinky, vedecké poznatky, efektívnejšie techniky so svojimi kolegami. Preto organizujeme semináre, školiace akcie, "dovážame" nové koncepty pre odbornú verejnosť s celoslovenskou pôsobnosťou.

Taktiež sa tím REVITALIS-u podieľa na školeniach a projektoch pre laickú verejnosť. Obsahom je prevencia, edukácia v rámci pojmu "bolesť chrbtice" a s tým súvisiaca ergonomia pracoviska. Do projektov sú zapojené aj deti  I. a II. stupňa základnej školy, rodičia ako i pedagógovia. Sme si vedomí dôležitosti prevencie. pretože boj s bolesťou je často behom na dlhé trate.

Aktuálne školiace akcie

[/collapse]

Je pre vás dôležité pracovať so skoliózou presne? Chcete vedieť kedy si vybrať pre skoliotika aj rotačnú zložku cvičenia a kedy určite nie? Ako zabezpečiť, aby sa cvičením nezlepšovala len jedna krivka na úkor druhej?  Práca so skoliózou sa javí na prvý pohľad zložitá a prístupov je nepreberné množstvo. Dovoľte, aby sme vám predstavili výber z terapeutických možností, predviedli ich efekt na konkrétnych pacientoch s idoipatickou skoliózou. Súčasťou terapie je možnosť kombinácii a tak povediac ušitia na mieru. Podelí sa už opakovane so svojimi skúsenosťami skvelá terapeutka PhDr. Iveta Pallová, Ph.D. (CZ), prevedie nás zákutiami diagnostiky, odčítania RTG snímkov až po výber terapie so želaným efektom.

Termín / čas 22.03.2024 od 10.00 - registrácia, o 10.30 - začíname
Miesto REVITALIS® - centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava - Rača
Cena 280.- €
Kredity 13,5 kreditných body od SKF
Rozsah 13,5 hod.
Určenie fyzioterapeuti, lekári, pracovníci pracujúci so skoliózou
Školiteľ PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.
Garant Mgr. Merceková Lucia, Cert. MDT
REV-VA/2024/003
Maximálny počet miest 20
Voľné miesta môžete sa príhlásiť, sú voľné miesta

Program:

 1. deň 22.03.2024
  10.00 – 10.30 Registrácia
  10.30 - 12.00 Idiopatická skolióza - klinická diagnostika - teória + prax
  12.00 - 12.30 Idiopatická skolióza - RTG diagnostika - teória
  12.30 – 13.30 Obed
  13.30 – 14.00 Kinematika chrbtice („coupling) , zmeny u skoliotickej chrbtice - teória
  14.00 – 14.30 Základné princípy fyzioterapie pri idiopatickej skolióze - teória
  14.30 – 16.30 Dýchanie u skoliotikov, metóda podľa Lehnertovej – Schrothovej, New Power Schroth - teória + prax
  16.30 – 18.00 Workshop – praktické vyšetrenie a terapia pacienta so skoliózou/diskusia
 2. deň 23.03.2024
  8.30 – 9.30 Korzetoterapia, soft brace, operácie - teória
  9.30 – 10.00 Fyzioterapia po operácii chrbtice - teória + prax
  10.00 – 11.30 Využitie jogy pri skolióze - teória + prax
  11.30 – 12.00 Svalové reťazce panva, DK, chrbtica
  12.00 – 13.00 Obed
  13.00 – 15.00 Hypermobilita pri skoliózach, využitie metódy podľa Niederhöffer, Becker- teória + prax
  15.00 – 16.30 Workshop – praktické vyšetrenie a terapia pacienta so skoliózou/diskusia
  16.30 – záver

Dopad napr. jednoduchého pozdĺžneho plochonožia sa prenáša na vzdialené lokality ľudského tela. Prejavovať sa môže bolesťou kolien, pleca, hlavy a pod. Rešpekt pred diagnostikou chodidla vo fyzioterapii je pomerne častý fenomén. Účastník tejto akcie získa konkrétne možnosti diagnostiky chodidla. Sú jednoducho zvládnuteľné v bežnej ambulancii fyzioterapeuta či lekára. Pozrieme sa na osobitosti detskej nohy, diagnostiku chodidla v chôdzi, behu a stále viac aktuálne efektívne cvičenia. Zorientujeme sa v poruchách statiky a dynamiky chodidla. Vyskúšame si diagnostiku na kolegoch a spoločne navrhneme efektívny spôsob korekcie individuálnej stielky do obuvi a cielenej terapie. Účastníci majú možnosť kúpy stielky pre seba za nákupnú cenu a vytvorenie korekcie pre vlastnú individuálnu potrebu so skúseným podológom.

Termín / čas 5.4.2024 od 15.00 registrácia, 15.30 začíname
6.4.2024 od 8.30 - 15.30 záver
Miesto REVITALIS® - centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava - Rača
Cena 150.- €
Kredity 10,5 kreditných bodov od SKF
Rozsah 11 hod.
Určenie lekári, fyzioterapeuti, tréneri, študenti FTVŠ a fyzioterapie
Školiteľ Mgr. Andrej Petrovits, Mgr. Vilma Plesníková, Mgr. Lucia Merceková
Garant Mgr. Merceková Lucia, Cert. MDT
REV-VA/2024/002
Maximálny počet miest 20
Voľné miesta kapacita workshopu je ešte voľná, môžete sa prihlásiť

Program:

 1. deň (5.4.2024)
  15.00 – 15.30 - registrácia
  15.30 – 16.00 - anatomické minimum DK a chodidla, kineziológia chodidla, analýza chôdze
  16.00 – 17.00 - ontogenéza nohy a chôdze dieťaťa, špecifiká detského chodidla, patológia didla
  17.00 – 18.00 - základné podologické vyšetrenie: pohľadom, pohmatom, pomocné diagnostické testy, vizualizačné metódy vyšetrení, taping chodidla
  18.00 – 19.00 - statické a dynamické testy chodidla, algoritmus podologického vyšetrenia
 2. deň (6.4.2024)
  08.30 – 10.00 - analýza behu, odraz, dopad, kadencia, najčastejšie patológie bežcov v praxi fyzioterapeuta
  10.00 – 11.30 - korekčné testy, výber a použitie korekčného materiálu, výber vhodnej stielky (vložky do obuvi)spôsob a aplikácia korekcie stielky na mieru
  11.30 – 12.00 - funkčné testy chodidla a DK
  12.00 – 12.30 - obed
  12.30 – 13.30 - výber vhodnej pohybovej liečby, funkčný tréning chodidla, tréningový plán
  13.30 - 14.30 - tejpovanie techniky pevným tejpom, kineziotejpom a podotejpom pri vybraných poruchách chodidla
  14.30 - 16.00 - funkčné vyšetrenie a praktická aplikácia korekcie, úprava individuálne zhotovenej stielky na mieru pre jedného účastníka školiacej akcie
  16.00 – 16.30 - diskusia, záver

[/collapsibles]

Pred odoslaním formulára si prosím skontrolujte či sú všetky údaje vyplnene správne a s diakritikou.Odoslaním kontaktného formulára vyjadrujete ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním Vami zadaných osobných údajov prevádzkovateľovi, ktorým je spoločnosť REVITALIS, spol. s r.o., Pekná cesta 15/2457 831 52 Bratislava, IČO: 35 900 270, +421 918 620 944, recepcia@revitalis.sk. Osobné údaje budú použité výlučne za účelom Vášho spätného kontaktovania a po Vašom spätnom kontaktovaní budú bezodkladne zlikvidované. Získané osobné údaje sa neposkytujú žiadnemu príjemcovi, nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti máte právo najmä žiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, či namietať spracúvanie svojich osobných údajov.

Platba kurzovného

Kurzovné je možné uhradiť hneď po spätnom e-mailovom alebo telefonickom potvrdení účasti  na školiacej akcii, najneskôr však 30 dní pred školiacou akciou.

A) osobne v pokladni REVITALISU na adrese Pekná cesta 15, Bratislava - Rača. V pracovných dňoch od 8.00 do 19.00 hod. Odporúčame vopred telefonicky kontaktovať recepciu - 02/4487 3333, alebo 0918 620 944.

B) platobným prevodom na číslo účtu 2624084010, kód banky 1100 /tatra banka/. Pre platby zo zahraničia: IBAN  SK47 1100 0000 0026 2408 4010, SWIFT kód  TATRSKBX. Do poznámky uveďte prosím vaše meno a priezvisko.

C) len McKenzie pracovné skupiny sa platia na mieste

pozn.
- neuhrádzajte kurzovné prosím cez Slovenskú poštu - máme problém platbu identifikovať

- v prípade, že kurzovné nebude uhradené včas, nahrádzame Vaše miesto náhradníkom

Ďakujeme za pochopenie.