www.revitalis.sk

rehabilitačné štúdio


Pracovníci

Mgr. Lucia Merceková, Cert. MDT

Narodená v roku 1972 v Trnave. V roku 2004 založila centrum fyzioterapie Revitalis z dôvodu potreby poskytovať rehabilitáciu na maximálne profesionálnej a efektívnejšej úrovni, podľa najnovších dostupných vedeckých poznatkov. Je autorkou mnohých článkov pre verejnosť, spoluautorkou niekoľkých odborných publikácií, DVD pre laickú verejnosť. Problematike bolestí chrbtice a pohybového aparátu sa venuje od r. 1991. Momentálne sa vo svojej výskumnej oblasti zameriava ....
 
 > Viac informácií o Lucii ...

Mgr. Andrej Petrovits

Narodený v roku 1990 v Bratislave. Od roku 2014 je členom tímu centra Revitalis. Ako fyzioterapeut sa špecializuje na diagnostiku, korekciu a terapiu chodidla. Súčasťou jeho podiatricného vyšetrenia je zhotovenie individuálne stielky (vložky) do obuvi. Venuje sa tiež diagnostike a terapii metódou McKenzie. v tpomto čase sa pripravuje na certifikovnú skúšku.Je mimoriadne...

 
Viac informácií o Andrejovi ...

 

Bc. Zuzana Plešková, Cert. MDT

  

Narodená v roku 1988 v Bratislave. Od roku 2011 je súčasťou pracovného tímu rehabilitačného štúdia Revitalis a venuje sa rehabilitácii športovcov, poúrazovým stavom, predoperačnej príprave pacientov, pooperačnej rekonvalescencii. Vedie špecifické funkčné tréningy tanečníkov, samozrejmosťou je kondičná príprava pred súťažami.  V tíme je jednou z terapeutov pracujúcich McKenzieho metódou....  t.č. si Zuzka užíva materskú dovolenku, tešíme sa s ňou
Viac informácií o Zuzke ...

 

Mgr. Lenka Lechman, Cert. MDT

 

Narodená v roku 1986 v Košiciach. Od roku 2013 je neodeliteľnou súčasťou tímu rehabilitačného centra Revitalis. Je špecialistkou pre cvičenia Pilates. Jej precízna práca rýchlo prináša vytúžené výsledky. Popri štandartných terapeutických postupoch sa venuje aj terapii metódou McKenzie... 
 

Viac informácií o  Lenke...  

 

 Mgr. Dávid Danáč

FOTO HERE

 Narodený 1993 v Piešťanoch. Od roku 2017 je súčasťou pracovného tímu centra fyzioterapie Revitalis. V tíme je špecialistom najmä na diagnostiku chodidla a individuálnej korekcii chodidla s prípravou indiviruálnych korekčných stielok. S precíznou individuálnosťou pristupuje k pacientom so skoliózou, pričom využíva viaceré diagnostické a terapeutické prístupy. Efekt terapie dokumentuje fotograficky, ....
 
 > Viac informácií o Dávidovi ...

Bc. Nikola Janceová

Narodená v roku 1993 v Považskej Bystrici. Dlhšie hľadala možnosti sebarealizácie, ktoré našla v povolaní fyzioterapie. Preto sa dnes tešíme, že od roku 2017 je súčasťou tímu centra fyzioterapie Revitalis. Je vnímavá voči požiadavkám klienta, ale šikovne vie návádzať k lepším reálnym výkonom. Jej športové zameranie aj v súkromí, dáva možnosti vo zvyšovaní kondície a výkonnosti športovcov vo fyziotréningoch. Hravo si poradí so špecifickými kompenzačnými tréningami pri jednotlivých športových disciplínach. Darí sa jej aj ...

 
Viac informácií o Nikole ...

FOTO HERE 

NOVY PRACOVNIK

FOTO HERE

 
Viac informácií o NOVOM PRACOVNIKOVI ...