Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Spolupráca s odborníkmi v rámci fyzioterapie je nevyhnutnou súčasťou našej tímovej práce. A tu kdesi skrsla myšlienka podeliť sa o novinky, vedecké poznatky, efektívnejšie techniky so svojimi kolegami. Preto organizujeme semináre, školiace akcie, "dovážame" nové koncepty pre odbornú verejnosť s celoslovenskou pôsobnosťou.

Taktiež sa tím REVITALIS-u podieľa na školeniach a projektoch pre laickú verejnosť. Obsahom je prevencia, edukácia v rámci pojmu "bolesť chrbtice" a s tým súvisiaca ergonomia pracoviska. Do projektov sú zapojené aj deti  I. a II. stupňa základnej školy, rodičia ako i pedagógovia. Sme si vedomí dôležitosti prevencie. pretože boj s bolesťou je často behom na dlhé trate.

Aktuálne školiace akcie

 

Z dôvodov ochrany zdravia nás všetkých a z dôvodu nariadenia vlády sa táto školiaca akcia ruší.

Po odoznení situácie, vypíšeme náhradný termín a už prihlásených budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Chcete predchádzať recidíve bolesti chrbtice? Máte chuť rozumieť Vašemu problému, ale web je zahltený informáciami a neviete sa v nich vyznať? Máte skúsenosť ako Vám bolesť chrbtice paralyzovala blízkeho človeka? Chcete vsadiť radšej na prevenciu? Ste správne, workshop patrí práve Vám..

Termín / čas  . .2020 od 15.30 registrácia, 16.00 začíname
Miesto REVITALIS® - centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava - Rača
Cena 20.00 €
Kredity 4,5 od SKF
Rozsah 4.5 hod.
Určenie laická verejnosť
Školiteľ Mgr. Lucia Merceková
Garant Mgr. Merceková Lucia, Cert. MDT
83/2020
Maximálny počet miest 25
Voľné miesta k dispozícii sú voľné miesta, môžete sa prihlásiť

Program:

15.30 - 16.00  registrácia

16.00 – 16.30 Anotomicko – fyziologické minimum pohybového aparátu

16.30 – 17.00 Chrbtica – anatómia, fyziológia, anomálie zakrivenia chrbtice, vplyv chodidla na chrbticu

17.00 -  17.30 Štruktúry zúčastňujúce sa pohybu chrbtice, ich funkcia. Riadenie pohybu

17.30 – 18.00 Bolesť chrbtice a jej najčastejšie príčiny

18.00 – 18.30 Poškodenie medzistavcovej platničky, terminológia zo zobrazovacích vyšetrení ( RTG, MR, CT )

18.30 – 19.00 Varovné príznaky poškodenia platničky

19.00 – 20.00 Ergonomia pracovného sektoru, prevencia poškodenia, výber a použitie vhodnej pomôcky

20.00 - diskusia a záver

 

 

Z dôvodov ochrany zdravia nás všetkých a z dôvodu nariadenia vlády sa tejto akcii zmenil pôvodný termín. 11. - 12.09.2020 je už nový termín školiacej akcie. Číslo akcie a aj pridelené kredity ostávajú nezmenené.

Ďakujeme za pochopenie.

Dopad napr. jednoduchého pozdĺžneho plochonožia sa prenáša na vzdialené lokality ľudského tela. Prejavovať sa môže bolesťou kolien, pleca, hlavy a pod. Rešpekt pred diagnostikou chodidla vo fyzioterapii je pomerne častý fenomén. Účastník tejto akcie získa konkrétne možnosti diagnostiky chodidla. Sú jednoducho zvládnuteľné v bežnej ambulancii fyzioterapeuta či lekára. Pozrieme sa na osobitosti detskej nohy, diagnostiku chodidla v chôdzi, behu a stále viac aktuálne efektívne cvičenia. Zorientujeme sa v poruchách statiky a dynamiky chodidla. Vyskúšame si diagnostiku na kolegoch a spoločne navrhneme efektívny spôsob korekcie individuálnej stielky do obuvi a cielenej terapie. Účastníci majú možnosť kúpy stielky pre seba za nákupnú cenu a vytvorenie korekcie pre vlastnú individuálnu potrebu so skúseným podológom.

Termín / čas 11.09.2020 od 15.00 registrácia, 15.30 začíname
12.09.2020 od 8.30 - 15.30 záver
Miesto REVITALIS® - centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava - Rača
Cena 95.00 €
Kredity 10,5 od SKF
Rozsah 10 hod.
Určenie lekári, fyzioterapeuti, tréneri, študenti FTVŠ a fyzioterapie
Školiteľ Mgr. Andrej Petrovits, Mgr. Lucia Merceková
Garant Mgr. Merceková Lucia, Cert. MDT
84/2020
Maximálny počet miest 20
Voľné miesta k dispozícii sú voľné miesta, môžete sa prihlásiť

Program:

 1. deň
  15.00 – 15.30 registrácia
  15.30  – 16.00 - anatomické minimum DK a chodidla, kineziológia chodidla, analýza chôdze
  16.00  – 17.00 - ontogenéza nohy a chôdze dieťaťa, špecifiká detského chodidla, patológia chodidla
  17.00 – 18.00 - základné podologické vyšetrenie: pohľadom, pohmatom, pomocné diagnostické testy, vizualizačné metódy vyšetrení, taping chodidla
  18.00 – 19.00 - statické a dynamické testy chodidla, algoritmus podologického vyšetrenia
 2. deň
  8.30 – 10.00 - analýza behu, odraz, dopad, kadencia, najčastejšie patológie bežcov v praxi fyzioterapeuta
  10.00 – 11.30 - korekčné testy, výber a použitie korekčného materiálu, výber vhodnej stielky (vložky do obuvi)
  11.30 – 12.00 - funkčné testy
  12.00 – 12.30 obed
  12.30 – 13.30 - výber vhodnej pohybovej liečby, tréningový plán
  13.30 -15.00 - praktická aplikácia korekcie, práca s individuálnou korekčnou stielkou
  15.00 – 15.30 - diskusia, záver

 

Platba kurzovného

Kurzovné je možné uhradiť hneď po spätnom e-mailovom alebo telefonickom potvrdení účasti  na školiacej akcii, najneskôr však 10 dní pred školiacou akciou.

A) osobne v pokladni REVITALISU na adrese Hečkova 18, Bratislava - Rača V pracovných dňoch od 8.00 do 19.00 hod. Doporučujeme vopred telefonicky kontaktovať recepciu - 02/4487 3333, alebo 0918 620 944.

B) platobným prevodom na číslo účtu 2624084010, kód banky 1100 /tatra banka/. Pre platby zo zahraničia: IBAN  SK47 1100 0000 0026 2408 4010, SWIFT kód  TATRSKBX. Do poznámky uveďte prosim vaše meno a priezvisko.

C) len McKenzie pracovné skupiny sa platia na mieste

pozn.
- neuhrádzajte kurzovné prosim cez Slovenskú poštu - máme problém platbu identifikovať

- v prípade, že kurzovné nebude uhradené včas, náhrádzame Vaše miesto náhradníkom

Ďakujeme za pochopenie.