Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Zdravý chrbát bez bolesti – téma, ktorá spája jogu a fyzioterapiu

Poznatky z fyzioterapie robia cvičenie jogy účinnejším

V joge aj vo fyzioterapii, je chrbtica a dobrá kondícia jednou zo spoločných tém. Poznanie o chrbtici vie napomôcť zefektívniť vaše cvičenie jogy a urobiť ho účinnejším. Správne cvičenia podporujíu nielen zdravie chrbtice, ale aj ostatných častí tela.

Fyzioterapia aj joga sa téme bolesti chrbtice venujú veľmi podobne a na určité otázky aj podobne odpovedajú.

joga a fyzioterapia
Zdravý chrbát bez bolesti

Prevencia je však veľmi náročná, keďže téma starania sa o svoj chrbát dnes nie je “spoločensky” zakotvená v našom živote tak ako napríklad starostlivosť o zuby. Môže sa vám toto prirovnanie zdať zábavné ale pred 30 rokmi nás zubári učili prevencii a starostlivosti o náš chrup. Dnes je staranie sa o zuby pre každého, kto si chce šetriť zdravie a peňaženku samozrejmosťou.

Dnes pred nami teda stojí úloha naučiť sa starať o svoju chrbticu pravidelne a s radosťou. 🙂

joga a fyzioterapia
Cvičte s radosťou

Zanedbaná starostlivosť o chrbticu je nielen veľmi bolestivá a ovplyvňuje celkový komfort ale môže byť aj veľmi náročná po organizačnej a finančnej stránke. Dochádzanie na rehabilitáciu, pravidelné cvičenie v domácom prostredí, nákup pomôcok ako aj pravidelné kontroly sú pre mnohých pacientov neprekonateľnou prekážkou.

Ak máte potrebu venovať sa vašej chrbtici z dôvodu bolesti alebo chcete už radšej cvičiť preventívne, neváhajte nás kontaktovať na čísle 0918 620 944 alebo mailom na cez recepcia@revitalis.sk

Pohybová fyzioterapia detí

Uff, aký komplikovaný názov. Áno ide o rehabilitačnú liečbu a terapiu cvičením, teda pohybom. Pre deti musí byť veľmi špecificky zvolená, a to pre každé dieťa prísne individuálne.

Je potrebné, ako sa hovorí, cvičenie ušiť „na mieru“.

fyzioterapia a deti
Deti potrebujú pohyb

Terapeut musí správnym spôsobom viesť terapiu, vhodne zohľadniť vek, emočný a sociálny aspekt svojho malého zverenca. Priateľský prístup terapeuta sa nám osvedčil ako kľúčový. Je potrebná dávka empatie na vystihnutie správneho rozloženia síl a najmä pre udržanie pozornosti malého cvičenca. Stáva sa, že spolupráca po čase klesá. Preto sa aj čas zvolenej terapie môže od „nálady“ dieťaťa meniť.

U nás sa dávkuje terapia od 30 do 50 minút na jedno sedenie, v závislosti od schopnosti spolupracovať adekvátne. Našim cieľom nie je vytvorenie širokej, často zbytočnej škály cvikov. Snažíme sa zamerať na tzv. slabý článok a na neho cieliť vybrané cvičenie. Veľmi často od nás z prvej hodiny dieťa odchádza na prekvapenie rodičov len s jedným max. dvoma cvikmi. Je to dostatočné, ak sú cviky indikované na základe perfektného funkčného vyšetrenia .

Našim cieľom je vytvorenie jednoduchého cca 10 minútového cvičenia na doma, avšak na dennej báze. 10 minút si vytvoríte denne, však! Ale ½ hodinu? Málokto.

Pravdaže je potrebná pravidelná kontrola, prípadná revízia a prispôsobovanie náročnosti cvičení aktuálnemu stavu. K dosiahnutiu úspechu je dôležitá dobrá motivácia dieťaťa. Kľúčová je však aj spolupráca rodiča. Deti potrebujú pomoc rodiča často len spočiatku, aby cvičenie bolo prevádzané korektne. Z tohto dôvodu si rodič robí foto alebo video – dokumentáciu počas našich spoločných terapií. Materiál slúži na korekcie pri domácom cvičení. Najčastejšie sa u detí stretávame s kĺbnou hypermobilitou, skoliózou či skoliotickým držaním tela a asymetricky plochými nohami, vpadnutými kolenami alebo členkami do X.

Tieto tri diagnózy bývajú spolu úzko späté. Tieto, ale aj iné problémy sa snažíme riešiť komplexne, a to so správne zvoleným
výberom cvikov a vybranými športovými aktivitami. Trik úspešnej liečby je v cielenej a pravidelnej pohybovej liečbe s nevyhnutnou individuálnou korekciou chodidiel. Všetko je veľmi špecificky indikované v závislosti od stavu a potrieb dieťaťa.
Náš úspech je trojrozmerný: motivované dieťa + spolupracujúci rodič + šikovný terapeut.

Máte skrátené svaly?

Ak Vám lekár povie, že máte skrátené svaly, môžete si predstaviť stav, kedy sval/svaly nie sú vo svojej fyziologickej dĺžke a nedovolia nám plný rozsah pohybu. Tým sa samozrejme mení aj ich funkčnosť a proces narušenia funkcie často vedie k bolesti. Väčšinou sú to svaly, ktoré tvoria skupinu s názvom posturálne, majú teda tendenciu k tuhosti až ku skráteniu. Svaly sa môžu skracovať aj reflexne – ako napr. reakcia na bolesť a časom môže vzniknúť vo svale spúšťový bod tzv. trigger point. Často tento názov utrúsia maséri alebo fyzioterapeuti pri vyhmataní bolestivého bodu s tendenciou k šíreniu bolesti do i vzdialenej oblasti. Každý z nás má svoju viac či menej citlivejšiu partiu.

 

Vplyvom rôznych faktorov, ako napríklad jednostranné zaťaženie, nesprávna ergonómia práce, nevhodné stereotypy, šport bez kompenzácie a v neposlednom rade aj stres, sa prejavuje na držaní nášho tela (postúry). Zlepšenie flexibility a uvoľnenie svalu, však nie je iba zásadnou vecou strečingu. Vo fyzioterapii, máme viacero spôsobov, ako Vám vieme pomôcť z bolestivého prežívania – ŽIŤ NA PLNO A BEZ BOLESTI.